NUMARA TAHSİS FORMU
Tahsis Edilecek Numaralar : /
  /
FİRMA /ŞAHIS ÜNVAN :
YETKİLİ ADI :
T.C. KİMLİK NO :  
ADRES :
İL / İLÇE : /
E-POSTA :
TEL :  
FAX :  
GSM :  
VERGİ DAİRESİ :  VERGİ NO :
BAŞVURU SAHİBİ
YETKİLİ ADI SOYADI

  KAŞE/İMZA
TARİH:  


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

Kurumsal Aboneler İçin

1 - İmza Sirküleri Fotokopisi (İmza yetkilisine ait)
2 – Yetkili Kişi Kimlik fotokopisi
3 - Vergi Levhası Fotokopisi

                      Bireysel Aboneler İçin

                    -Adınıza kayıtlı herhangi bir fatura fotokopisi (tel, cep, elektrik vb.)
                    - Kimlik fotokopisi

NOT-1: Kaşenin okunabilir/anlaşılabilir olmasına dikkat edilmelidir.
NOT-2: Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.
NOT-3: Bu belge kaşelenip, imzaladıktan sonra; diğer belgelerle birlikte taratılıp, info@elfe.net.tr e-posta
adresine gönderilmelidir.

ÖNEMLİ UYARI: Firmanız/şahsınız adına tahsis edilen numara 3 ay süre ile kullanıma açık tutulmadığı takdirde tahsis işlemi Elfe İletişim tarafından sonlandıracaktır.